Brf Ängsmarker, Hörby

Uppdragsår: 2023-2024
Typ: Parhus
Plats: Hörby
Beställare: Envibo AB

Brf Ängsmarker är vårt förslag som vann en markanvisningstävling i Hörby kommun i början av 2024!

I ett naturnära läge i centrala Skåne ska det uppföras bostäder med höga krav på boendemiljö och med minsta möjliga klimatpåverkan. Här har vi utformat ett område som ansluter till den traditionella träbyggnadskulturen, men med ett modernt uttryck. 

8 st likadana, kvadratiska, parhus placeras runt en gemensam äng. Husens utformning är utarbetad från en energisnål form, en god bostadsplanlösning och oskuggade och ”rena” takfall för placering av solceller i flera riktningar. Även om bostadsplanlösningarna är lika, så skapas variation i fasaden genom alternerad fönstersättning och olika utförande på fasadpanelen. De tre stående träpaneler som används, spontad, gles lockläkt och tät lockläkt, utförs alla obehandlade på hela området utom för ett hus. Det ”åttonde huset” blir kvarterets utropstecken, i rödmålad panel. Det blir också det enda huset med plåttak, när de andra har samma obehandlade träpanel på taket som på fasaderna.

Ängen letar sig in mellan parhusen och mjukar upp övergången från det befintliga landskapet till de privata trädgårdarna. Mot gatan bildas generös förgårdsmark med plats för biluppställning, cykelparkering och ett äppleträd att dela med närmsta grannen. Här finns en tydlig privat sfär, samtidigt som det finns en nära kontakt med omgivningen. På baksidan går trädgården snabbt över i det gemensamma men egen uteplats, avskild från grannen med en inbyggd dagvattentunna, och en liten egen täppa finns för alla. 

Mitt i området, inbäddat i den gemensamma ängen, finns lekyta, odlingar, grillplats och en redskapbod. En multifunktionell yta som binder samman kvarteret. Ängen fyller också en viktig funktion som översvämningsskydd och får fukttåliga växter, även om den större delen av marken är vattengenomsläpplig. 

Våra kvadratiska parhus har ett yteffektivt klimatskal, vilket ger oss ett materialeffektivt hus. För, förutom att använda så miljömässigt bra material som möjligt i huset, anstränger vi oss också för att använda så lite material som möjligt!