Äventyrets förskola, Höganäs

Uppdragsår: 2015–2018
Typ: Utbildning
Plats: Höganäs
Beställare: Höganäs Kommun / HA Bygg AB

Under 1970-talet byggdes Sjöcrona förskola på tomten i utkanten av Höganäs. Efter rivning och sanering står idag Höganäs största förskola på plats, omgiven av lummig grönska och bostadskvarter. Vackra tegeldetaljer och hållbara materialval är bevis på hög kvalitet där visionen varit att skapa en förskola som nu ska kunna stå i 100 år.

Vår framtid är barnen. Genom hög arkitektonisk gestaltning har vi skapat lärmiljöer som bidrar till en kreativ och stimulerande skolmiljö. För oss är det en självklarhet att barnen och pedagogerna står i centrum för utformningen av en ny förskola.

På de två våningsplanen finns åtta hemvister med plats för 160 barn. Namnet Äventyrets förskola stämmer väl överens med de lekfulla miljöerna där vi fokuserat på att skapa en förskola som ligger i tiden med pedagogiken. Centralt i huset finns två stora, ljusa torg där man kan mötas och utforska tillsammans i olika konstellationer. Utblickar och generösa ljusinsläpp är viktiga komponenter för att öka orienterbarheten och stimulera kontakten med den yttre miljön. Placeringen av fönstren har beaktats varsamt och de runda fönstren är ett återkommande element som bidrar till lekfullheten i byggnaden.

Ett projekt utifrån barnens perspektiv – en plats för lek och äventyr.