Bjäre Skola, Västra Karup

Uppdragsår: 2021-2022
Typ: Utbildning, åk F-6
Plats: Västra Karup, Båstad kommun
Beställare: Båstad kommun / Byggmästar’n i Skåne AB
Bygglovsarkitekt: Liljewall arkitekter AB

På Hallandsåsens sluttningar i Västra Karup ligger Bjäre skola, med naturskön utsikt över åkrar, hav och böljande kullar. Vi fick uppdraget att projektera denna nybyggda skola som tar emot elever från förskoleklass till årskurs 6.

Det karaktärsgivande takutsprånget ger skolan en unik identitet och stor omsorg har lagts vid att binda ihop alla detaljer för att få ett enhetligt och sammanhängande arkitektoniskt uttryck. Formen bakom skolan är att liknas vid en fågel sett ovanifrån och den välkomnande entrén med stora glaspartier ger både ljus och vackra utblickar.

Skolan är uppförd enligt standarderna för Miljöbyggnad nivå silver, vilket innebär att höga krav har ställts med hänsyn till energieffektivitet, inomhusmiljö, materialval och resurseffektivitet. På Bjäre skola framträder detta tydligt gällande parametern akustik. För att skapa en god ljudmiljö har en spaltpanel av furu använts, som i skolbyggnader dessutom behöver vara extra brandskyddsbehandlad för att klara gällande brandskyddsklassning. Att arbeta efter en miljöbyggnadsstandard inkluderar också medvetna val av energieffektiva system och användning av förnybara energikällor, därav solceller på taket.

Projekteringen har varit en utvecklande och spännande process där olika discipliners krav samordnats med målet att bygga en skola som bidrar till hög trivsel och inspiration för både personal och elever.