Brf Vitsippan, Helsingborg

Uppdragsår: 2015–2019
Typ: Bostäder
Plats: Mariastaden, Helsingborg
Beställare: PEAB Bostad AB / PEAB Sverige AB

Att rita nya kvarter på oexploaterad mark är ofta en utmaning, utan vetskap om hur grannkvarteren kommer att se ut när de växer upp är det svårt att ta intryck av omgivningen. I den här delen av Maria stationsområde fanns dock tydliga riktlinjer för att skapa en traditionell kvartersstad samt närhet till Gyshults gård där en del inspiration hämtats.

Den klassiska kvartersstrukturens fördelar, med en offentlig sida mot gatan och en skyddad, lugn innergård är många.  Med tre separata huskroppar har dessa kvaliteter tagits tillvara utan att tumma på ljusinsläpp eller åtkomst till den gemensamma gården. Med olika karaktär och lägenhetssammansättning uppnås en variation mellan husen som genom enhetliga materialval, färgskala och återkommande detaljer binds samman till ett enhetligt kvarter. De tegeldominerade gatufasaderna, i mörka jordnära nyanser, knyter an till angränsande Gyshults gård medan gårdsfasaderna bryts upp med större ljusa partier. Valet av ljusare kulörer på insidan bidrar till att solljuset kan reflekteras för att ge bästa möjliga förutsättningar till uteplatser och balkonger.

Majoriteten av lägenheterna är genomgående och flera har ljusinsläpp från tre olika väderstreck. Variationen på lägenheterna är stor där alla har siktlinjer och överblick som gemensamma nämnare. Lekfullheten ökar i penthouse-lägenheterna. Stora fönster mot takterrasserna bidrar till en ökad känsla av luft och rymd med utblickar över omgivningen.