Carl Florman, Malmö

Uppdragsår: 2018-2022
Typ: Flerbostadshus / Hyresrätter
Plats: Malmö
Beställare: PEAB Bostad AB / PEAB Sverige AB

På Bulltoftas gamla flygfält i Malmö står nu nya hyresrätter och hyresgästerna har flyttat in.

Arkitekturen är funktionell för att möjliggöra ett effektivt byggande och samtidigt lekfull och varierad med hjälp av genomtänkta detaljer. Huskropparna har en tydlig och distinkt arkitektonisk form och ger byggnaderna karaktär. Balkongerna är placerade växelvis mellan våningarna och ger tillsammans med uteplatserna varje lägenhet en egen utomhusyta att njuta av. Lägenheterna består främst av två rum och kök, där utrymmet är optimerat och erbjuder en modern livsstil. 

Byggnaderna är svanenmärkta vilket innebär att husen lever upp till högt ställda krav på materialval, för att kunna säkerställa en sund boendemiljö och minskad miljöpåverkan. Husen har en låg energianvändning och höga krav har också ställts på en kvalitetssäkrad byggprocess, vilket var en tydlig ambition från beställaren.

Utformningsmässigt har inspiration hämtats från den angränsande K-märkta flyghangaren. Färgsättningen är omsorgsfullt anpassad för att smälta samman med den omgivande arkitekturen och skapa en harmonisk helhet. Den gamla betongplattan, som tidigare utgjorde en uppställningsplats för flygplan, är inkorporerad som en del av utemiljön – vilket ger en subtil koppling till flygfältets historia.