Ekens förskola, Ängelholm

Uppdragsår: 2017–2018
Typ: Utbildning
Plats: Ängelholm
Beställare: AB Ängelholmslokaler / MTA Bygg AB

I takt med att behovet av fler förskoleplatser ökade på Skörpagårdens förskola växte Ekens förskola fram som ett förtätningsprojekt mitt bland befintlig villabebyggelse på Nyhemsområdet i Ängelholm.

Att utforma miljöer där framtidens individer ska utvecklas ställer höga krav på form och funktion. Synen på förskolan och lärandet har utvecklats vilket ställer nya krav på arkitekturen och lärmiljöerna för att främja barnens utveckling och kreativitet. Målen med Ekens förskola var att skapa varierande, ljusa miljöer som möjliggör utblickar även för de små barnen. Med hjälp av arkitekturen vill vi utmana alla barnens sinnen varje dag.

Enkla sadeltaksvolymer samverkar och bidrar till varierande rumsligheter såväl invändigt som utvändigt. Gårdsrummen definieras av olika vinklar och de stora fönsterpartierna suddar ut gränsen mellan ute och inne. Öppet upp i nock och stora takfönster ger rymd och ljus till ateljéerna och hemvisterna på andra våningen.

Att arbeta med hållbara material var en självklarhet och valet föll på tegel i en ljus kulör. Entrévolymen sticker ut med trämönstrade skivor som tillsammans med gröna entrédörrar ger ett naturnära men lekfullt intryck.