En bro för alla, Ängelholm

Uppdragsår: 2021
Typ: Tävlingsförslag
Plats: Pyttebron, Ängelholm
Tävlingen anordnades av: Ängelholms kommun 

Ett annorlunda projekt för vår del som normalt sett fokuserar på byggnader men eftersom det var en officiell tävling och i vår hemstad ville vi vara med och testa ny mark. Det blev ingen vinst för oss men ett fint förslag som vi gärna delar med oss av i en fråga som varit väldigt omdiskuterad i vår hemstad Ängelholm.

Vårt förslag har tagit fasta på de kvalitéer som redan finns och utvecklat dessa då vi vet att Pyttebron och området runtomkring betyder mycket för Ängelholmarna. Vårt förslag skapar möjligheter att stanna upp, reflektera och återhämta sig. De nya platserna som skapas blir utflyktsmål som möjliggör rörelse längs med hela åkanten och platser för spontana möten och sittplatser för picknick.

Vår bro över Rönneå består av fyra bågar, två vertikala och två horisontella. Formspråk och materialval knyter an till den gamla Pyttebron och platsens historia. Den smäckra bågsiluetten och cykelvägarnas mjukt böjda former refererar till Rönneås slingrande lopp. En öppning understryker brons slankhet och låter ljuset strila ner i ån.

Bron uppförs i stål för att möjliggöra en slank profil. Fundament av ljus betong kläs in med klätterväxter. Två av de vackra gamla granitfundamenten bevaras och minner om gott hantverk från järnvägsbrons tid. Böjda räcken i stål med överliggare i trä förstärker de mjuka formerna.

Bågarnas olika kulörer framhäver brons siluett och identitet. Kopparfärgen anknyter till Pyttebron och den befintliga bebyggelsen – villornas tegeltak, pumphusets cortenstål och skiffer. En varm rödgul kulör förstärker grönskan på sommaren och syns tydligt även i vinterdis. Den ljusa bågen, stålkonstruktionen och de rostfria vajrarna är det moderna inslaget. Den nya bron blir med sina smäckra bågar i två kontrasterande färger ett landmärke både dag- och nattid och på både nära och långt håll.