Färgfabriken, Klippan

Uppdragsår: 2009–2011
Typ: Bostäder
Plats: Klippan
Beställare: Treklövern Bostads AB / Skanska Direkt AB

I början av 1900-talet uppfördes fastigheten som till en början kom att inhysa Velocipedfabriken Herald och sedan Klippans Färgfabrik AB. Därefter stod byggnaden tom under en längre tid vilket gjorde att skicket när vårt arbete påbörjades var väldigt dåligt. Den tidstypiska arkitekturen var oförändrad vilket blev en viktig utgångspunkt vid renoveringen och ombyggnaden till tio moderna lägenheter.

De röda tegelväggarna, fönstersättningen och de gamla murstockarna har bevarats vid renoveringen och ger huset en tydlig karaktär av ett gammalt fabrikskomplex. Eftersom byggnadens form och den befintliga fönstersättningen var given från start fick varje lägenhet unika förutsättningar. De stora fönstren och den generösa takhöjden gav ljusa lägenheter med en känsla av rymd.

Till vissa av lägenheterna finns egna uteplatser och balkonger. Utöver detta finns gemensamma uteplatser och en trädgård där en gammal ek och gamla äppelträd bevarats.

Ett ovanligt projekt för allmännyttans regi.