Förslövs skola, Båstad

Uppdragsår: 2019-2021
Typ: Utbildning, åk F-9
Plats: Förslöv, Båstad kommun
Beställare: Båstad kommun / Byggmästar’n i Skåne AB
Bygglovsarkitekt: Liljewall arkitekter AB

I Förslöv fick vi uppdraget att projektera Förslövs skolas nya tillbyggnad efter Liljewall arkitekters bygglovs- och systemhandlingar. Det är ett utvecklande och spännande arbete att förvalta och förverkliga andras idéer på ett ansvarsfullt sätt.   

Skolan är uppförd under flera etapper, där huskropparna har olika utseenden och kulörer. Den nya tillbyggnaden är ett tillskott och representerar sin tid i både utformning och materialval. Den röda färgen är genomgående i både tegel och detaljer, vilket binder samman flera av de äldre byggnaderna med den nya. 

I en välkomnande entré, där receptionen är centralt placerat, möts man av rymliga volymer och en stor trappa. Här sammanlänkas korridorerna från flera håll vilket skapar en ny samlingspunkt i skolan för alla elever, både för samvaro och skolmöten. 

Olika former av trä är ett genomgående materialval invändigt, som tillsammans med komplementfärgerna skapar en harmonisk studiemiljö. Färgpaletten syns också i solskyddsgardinerna som rullas ned när solen skiner i Förslöv!