Fyllinge IV Kvadranten etapp 2, Halmstad

Uppdragsår: 2021  
Typ: Tävlingsförslag 
Plats: Fyllinge, Halmstad  
Tävlingen anordnades av: Halmstads kommun  

Tillsammans med Gösta Bengtssons Byggnads AB tog vi fram två förslag för bebyggelse i Fyllinge i utkanten av Halmstad.  

Vårt förslag har hållbara materialval, fokus på social hållbarhet och att främja hållbart resande. Fasaderna ut mot gatan har ett stadsmässigt uttryck med markerade hörn där vår vision var att skapa ett tydligt gaturum. Fasadmaterialen är klassiska och hållbara, med tegel som bryts upp med tegel- och plåtdetaljer. Släppet mellan byggnadsvolymerna binds samman med en perforerad plåt. Dagtid bidrar de slingrande klätterväxterna på plåten med grönska till gaturummet och den gemensamma takterrassen. Kvällstid bidrar den perforerade plåten med spännande skuggspel och ljus och trygghet till förbipasserande.  

Som kontrast till stadsfasaden mot gatan är fasaderna mot gården uppbrutna för att dra ner skalan och skapa mer intima rum. Innergården är social med varierande aktiviteter och en gemensam takterrass mellan de två byggnadsvolymerna. Här ges de boende möjlighet att välja mellan att socialisera med sina grannar eller utnyttja sin privata uteplats.  

Lägenheterna har varierande storlek, med marklägenheter i bottenplan och etagelägenheter på övre plan. De många olika vägarna in till gården uppmuntrar till hållbart resande då man alltid passerar cykeln.