Gåsen, Helsingborg

Uppdragsår: 2018-2020
Typ: Särskilt boende för äldre
Plats: Helsingborg
Beställare: Skanska Sverige AB
Bygglovsarkitekt: Tengbom

På Planteringen i Helsingborg, i direkt anslutning till idrottsplatsen, ligger ett nytt Särskilt boende för äldre. Byggnaden, med fasader i tegel och betong, är u-formad med en innergård i västerläge. På tre plan fördelar sig sex avdelningar med gemensamma umgängesytor i mitten. Här finns goda möjligheter till utevistelser, antingen genom en promenad i den gemensamma trädgården eller i de närliggande kvarteren och parkerna.

Ett särskilt boende är ofta ett boende för livets sista skede. Detta ska vara det bästa boendet du någon gång har haft. Här ska utformning och materialval samarbeta för att tillsammans skapa en hemma-känsla i en trygg och varm miljö. Boendet är också en arbetsplats och ska på så många sätt som möjligt underlätta för arbetstagarna. Med en väl genomtänkt gestaltning och utformning kan man skapa förutsättningar för en god vardag för både boende och arbetstagare.

Det händer att vi tar oss an projekt där en annan arkitekt har stått för utformning och bygglov. Så var det i det här fallet. På uppdrag av Skanska fick vi i uppgift att projektera detta särskilda boende för äldre med utgångspunkt i befintliga bygglovshandlingar och förfrågningsunderlag.