Gyllins Park, Malmö

Uppdragsår: 2021-pågående
Typ: Radhus
Plats: Malmö
Beställare: Peab Bostad

I Malmös östliga utkanter smälter stadsrytmen samman med Skånes pittoreska lantbrukslandskap. På platsen för den forna handelsträdgården vid Gyllins Park står den historiska huvudbyggnaden stolt kvar, en byggnad som är tänkt att fortsätta tjäna som landmärke. Inspirerad av denna övergång mellan stad och landsbygd har vi utformat ett bostadsområde som hyllar Skånes traditionella byar men med en modern touch. Resultatet är ett radhusområde centrerat kring en ”bygata”. Genomtänkta entréer skapar en livlig gatumiljö framför husen, medan baksidorna ger plats för privata trädgårdsutrymmen. Gemensamma utrymmen och slingrande stigar mellan husen skapar en känsla av gemenskap.

Från avstånd framträder bilden av tegelradhus med tak i skarp vinkel, som ekar Skånes traditionella hus. Dessa former harmonierar vackert med landskapet. För dem som närmar sig kompletteras tegelstrukturen av ljusa delar klädda med träpanel, vilket ger varje bostad sin egen unika prägel. Mitt i kvarteret reser sig två hus, något högre än resten. Dessa skiljer sig ut med sina lägre tak och renodlade tegelfasader, detaljrikt framhävda genom mönstermurning.

Varje steg i konstruktionsprocessen har präglats av vårt åtagande till miljövänliga material och minimal klimatpåverkan, i linje med principerna för LFM30. Utöver vårt fokus på hållbara materialval har vi ägnat särskild uppmärksamhet åt att skapa hem som man trivs i och vill stanna i över tid.