Gyllins Trädgård, Malmö

Uppdragsår: 2017-2020
Typ: Bostäder
Plats: Malmö
Beställare: PEAB Bostad AB / PEAB Sverige AB

En gång i tiden var Gyllins trädgård en av Sveriges största handelsträdgårdar och än idag finns här spår av naturens förflutna. Närheten till såväl natur som stad var en viktig aspekt vid utformningen av området för att skapa känslan av att bo på landet men med storstadens puls på ett bekvämt avstånd.

De tre lägenhetsbyggnaderna i norr ramar tillsammans med grönområdet i söder in platsen och skapar en lugn, trygg miljö med radhusgator, trädgårdar och lekplatser. Samtliga lägenheter vänder sig mot söder vilket ger ljusa lägenheter med vackra utblickar. Genom att vrida och vända på de tre identiska husen har intressanta boendemiljöer med olika kvaliteter skapats in emellan.

Visionen har varit att skapa inbjudande och funktionella lägenheter oavsett storlek. Från entrédörren ska man få en överblick över bostaden och siktlinjer genom lägenheten ska bjuda på glimtar av utsikten direkt.

Längs stilla lokalgator ligger radhusen placerade som traditionella gathus. Stenlagda entréer och asymmetriska tak skapar ett tydligt gaturum med ingång till respektive bostad. Åt trädgårdssidan faller taket undan mer och husen får en något lägre framtoning. Ett livligt, grönskande område med en variation av privata och gemensamma ytor som de boende kan ta i besittning gör att här finns något för alla.