Hembygdparkens tak, Ängelholm

Uppdragsår: 2017–2018
Typ: Scen
Plats: Ängelholms Hembygdpark, Ängelholm
Beställare: Ängelholms Hembygdsförening 

Diskussionen om tak eller inte över sittplatserna vid Hembygdsparkens scen har funnits ända sedan 1990-talet. När vi fick uppdraget att skissa fram ett förslag utgick vi från scenens placering i en talldunge där omgivningens kulörer plockats upp i materialval och färgsättning.

De befintliga bänkarna behölls och för att undvika pelare som stör åskådarnas vyer mot scenen skissades ett bågformat tak fram. Den stora spännvidden uppnås med limträbalkar som försetts med sedum för att smälta in i naturen.

Taket blir en trygghet för föreställningarna som numera kan hållas oavsett regn eller gassande sol. Utöver skydd mot väder och vind ger taket en förbättrad akustik tack vare sin form och takets insida som klätts med träullsskivor.

Ett sätt att förbättra en redan existerande plats genom ett komplement.