Himlagård, Höganäs

Uppdragsår: 2016–2020 
Typ: Tillbyggnad av församlingshem 
Plats: Höganäs 
Beställare: Höganäs församlingshem / HA-Bygg 

Mitt i centrala Höganäs ligger Himmelsfärdskyrkan med direkt anslutning till Höganäs församlingshem. En utökad verksamhet och ett önskemål om större och mer moderna lokaler gjorde att vi 2016 fick uppdraget att rita en om- och tillbyggnad i stil med de befintliga byggnaderna. 

Den nya tillbyggnaden inrymmer nya kontor, samlingsplatser, lokaler för barn- och ungdomsverksamhet samt en körsal med fantastisk akustik och stora ljusinsläpp. En stor inglasad del, som inrymmer ny entré och orangeri, sammanbygger ny tillbyggnad med befintliga huskroppar. Huskropparna omsluter tillsammans med kyrkan den gemensamma uteplatsen som inbjuder till att flytta ut verksamheten vid vackert väder. I befintlig byggnad gjordes lokalanpassningar samt ombyggnad av befintligt kök till ett nytt, stort och modernt tillagningskök.  

Formspråk och fasadmaterial är hämtat från de befintliga klosterliknande byggnaderna. Med putsad fasad, gesimser och tegeltak skapar man en fin sammanhållning mellan nytt och gammalt. Invändigt hittar man rymliga lokaler med mycket naturmaterial. Överallt möts man stora glaspartier som gör att rummen badar i ljus.