Isbanan, Helsingborg

Uppdragsår: 2014–2016
Typ: Bostäder
Plats: Elineberg, Helsingborg
Beställare: Helsingborgshem AB / Skanska Sverige AB

Mellan de befintliga femtiotalshusen på Elineberg växte detta bostadsprojekt fram som ett förtätningsprojekt med modern miljöteknik i fokus. De tre nya punkthusen ingick i EU-projektet NEXT Buildings som syftar till att hitta kostnadseffektiva sätt att bygga miljövänligt och energieffektivt. Erfarenheterna från projektet kommer att ligga som grund för EU:s nya energidirektiv som kommer 2020.

Energieffektiviteten avspeglar sig i arkitekturen i husens fyrkantiga form och fönstersättning. Tekniken i huset är väl genomtänkt med solfångare som producerar varmvatten, solceller som producerar fastighetsel och avloppsväxlare som tar tillvara på värmen i spillvattnet från diskmaskiner och duschar för att värma upp nytt vatten. Husens ventilation är ett FTX-system som återvinner värmen som annars skulle gå förlorad med den luft som går ut.

Husens höjd och placering möjliggör vackra utblickar över både Öresund och Jordbodalen. Med varierande lägenhetsstorlekar tillgodoses olika behov och såväl öppna som mer traditionella planlösningar har tagits fram. Omgivningen mellan husen har försetts med odlingslådor för att skapa spontana möten och främja odling i stadsmiljö. Regnträdgårdar med växter som trivs i såväl fuktig som torr jord är ett annat element där man avlastar avloppsnätet och minska risken för översvämningar vid stora mängder regnvatten.