Vinnare av arkitekturtävlingen på Heden i Båstad​

Med Hedens ekoby vill vi vara med att skapa framtidens hållbara boende. Ett område där det ska vara enkelt att leva ett liv med låg klimatpåverkan och där man vet att husen har uppförts efter samma filosofi. Man har gjort skillnad från första dagen!

Hedens Ekoby, som Karin Petterssons Arkitektbyrå har skissat på, vann markanvisningstävlingen som Båstad kommun anordnade.  Med Hedens Ekoby vill vi vara med och skapa framtidens hållbara boende. Området innehåller totalt 36 lägenheter varav 12 st lägenheter uppförs som parhus och 24 st uppförs i mindre enheter om 3 lgh/hus. De vackra husen byggs i sunda material där trä är utgångspunkten både interiört och exteriört. Projektet har tagit hänsyn till såväl byggmaterial, förnybar energi som den biologiska mångfalden. Även en stor omtanke för det sociala livet har beaktats där området erbjuder grillplatser, lekytor, odling och naturliga mötesplatser längs med den gröna kilen som slingrar sig mellan huskropparna.

Ett område med hög miljöprofil var självklart för vår arkitektbyrå eftersom vi har haft en specialinriktning mot just miljövänligt byggande under de senaste åren. Att bygga hus med lågt koldioxidavtryck är alltid en prioriterad fråga för oss. För oss innebär den ekologiska stämpeln också att man värnar om naturen kring husen. Med det menar vi att det finns rikligt med träd, odlingar, ängsblommor m.m., som bidrar till den biologiska mångfalden.

Erik Holmgren, VD. 

Vill du veta mer om Hedens Ekoby? Kontakta oss på 0431 – 47 84 00 eller skicka ett mejl till info@karinpetterssons.se.