Kastanjelunden, Ängelholm

Uppdragsår: 2012–2015
Typ: Trygghetsboende
Plats: Ängelholm
Beställare: Haaks Stenhus AB 70+ / Skanska Sverige AB

Efter en vunnen markanvisningstävling i samarbete med Haaks Stenhus växte ett nytt trygghetsboende på Roslunda i Ängelholm fram. På en långsmal tomt mellan befintlig bebyggelse har de tre husvolymerna anpassats för att smälta in på gränsen mellan stad och fält.

Två högre husvolymer binds samman av ett lägre hus och en gemensam trädgård med odlingslådor. Gemensamhetslokalen och vinterträdgården i det lägre huset bidrar till den sociala gemenskapen och blir en mötesplats för de boende. Genom att skapa varierande lägenhetsstorlekar har olika förutsättningar skapats för att möta de äldres behov. Öppna planlösningar och stora fönsterpartier mot egna uteplatser och balkonger skapar ljusa lägenheter med en känsla av rymd.

Rena sadeltaksformer i kombination med raka volymer och välarbetade detaljer ger området ett modernt uttryck. Det röda skärmteglet skapar en tydlig kontrast mot den vita putsen och ger området en tydlig identitet. 

En plats att mötas och åldras på.