Klippans padelhall, Klippan

Uppdragsår: 2019-2021
Typ: Publik byggnad
Plats: Klippan 
Beställare: Meccom Klippan AB

I detta projekt har vi varit med ifrån första skiss, till bygglov för att slutligen genomföra en enklare projektering. År 2020 stod padelhallen klar men en hög efterfrågan resulterade i en utbyggnad redan 2021 med 2 nya invändiga banor. Kulörta spelare och ett vågigt ribbsystem i lackerad aluminium bidrar till ett lekfullt och inbjudande fasaduttryck som knyter an till verksamheten. Under projektets gång har stort fokus legat på att hitta smarta akustiska lösningar för att lyckas skapa en god miljö för de besökande. Hallens utformning som ett kors och i kombination med akustikundertak gör att det skapas goda förutsättningar för att reflektera ljud och på så sätt en behaglig vistelse på spelplanen.