Kontoret besöker Rotterdam

Studieresan gav oss inspiration och nya perspektiv på estetik, funktionalitet och hållbart byggande.

Under fyra inspirerande dagar var arkitektbyrån i Rotterdam, en storstad som är känd för avancerad arkitektur och nytänkande. Det var en lyckad studieresa som gav oss många nya idéer. Tack för den här gången Rotterdam!