Kroneslätt, Ängelholm

Uppdragsår: 2007–2010
Typ: Bostäder
Plats: Kroneslätt, Ängelholm
Beställare: Haaks Stenhus AB

En vunnen markanvisningstävling tillsammans med Haaks Stenhus var startskottet för de femton funkisinspirerade kedjehusen på Kroneslätt. Det i övrigt brokiga villaområdet ramas in med en enhetlig småskalig bebyggelse med rena volymer och nätta detaljer. Skalan och utformningen är mänsklig och respektfull.

Visionen var att skapa en intim småstadsmiljö med inspiration från 30-talets stilrena uttryck. Husens placering i förhållande till gatan skapar en tydlig entrésida med förgårdsmark och uteplats mot gatan. Husen definierar gaturummet tydligt och gränsen mellan privat och offentligt suddas ut. Baksidan av husen har en mer privat karaktär med en skyddad uteplats och trädgård mot sydväst.

Husens raka och strama utformning förstärks av den vita putsen och de gula entrédörrarna skapar en tydlig identitet till området. Den invändiga boendemiljön är ljus och välkomnande med stora ytor för social samvaro. Fönstren över hörn är en vacker detalj såväl utvändigt som invändigt.