Kungshaga, Ängelholm

Uppdragsår: 2021 – pågående
Typ: Särskilt boende för äldre
Plats: Ängelholm
Beställare: AB Ängelholmslokaler

På Kungshaga i Ängelholm sker just nu en betydande förvandling, inför planerad återöppning 2026. Detta projekt började som en ombyggnad men förändrades med tiden till ett om- och tillbyggnadsprojekt. Kungshaga ingår i en större satsning för att modernisera boenden byggda från 1960- till 1990-talen där vi valt att behålla det ikoniska röda teglet, som delvis återbrukas, som en länk till byggnadens historiska ursprung.

Vår designprincip har haft det befintliga köket från 2018 som utgångspunkt, som i det nya boendet blir husets mittpunkt. Kring detta kök har vi utformat nya byggnader och uteplatser för att skapa en integrerad och sammanhängande miljö. Den nya strukturen får 90 rum fördelade på åtta avdelningar i två våningar, vilket inte bara ökar kapaciteten med 20 rum utan också förbättrar boendets tillgänglighet och komfort.

I vårt arbete med projektet har vi lagt stor vikt vid att skapa en arkitektur som svarar mot både nutida behov och framtida förväntningar. Vi har fokuserat på att omforma och utveckla byggnadskomplexet med en ny, modern matsal som kärnpunkt, ersättande den befintliga med en struktur som är utformad för att vara en central mötesplats för boende och den lokala gemenskapen. Denna nya byggnad är tänkt att vara flexibel och mångsidig, lämplig för en mängd olika användningsområden från sociala sammanhang till kulturella evenemang.

Vår arkitektoniska vision sträcker sig utöver det funktionella för att även omfatta det estetiska, där varje designval och varje nytt tillägg är genomtänkt för att smälta samman nutida arkitektoniska principer med platsens unika karaktär och historia. Detta innefattar den varsamma integrationen av det bevarade köket, ett element från den ursprungliga byggnaden, som en del av den nya designen, därigenom skapar vi en bro mellan det förflutna och framtiden.

Genom vår medverkan i Kungshaga-projektet vill vi visa vårt engagemang för att utveckla arkitektur som är estetiskt tilltalande och funktionellt hållbar. Vi strävar efter att skapa utrymmen som inte bara möter de boendes behov utan också inspirerar och bidrar till en förbättrad livskvalitet, och på så sätt aktivt formar framtidens levnadsmiljöer.