Kungsskolan, Örkelljunga

Uppdragsår: 2020-ff 
Typ: Utbildning 
Plats: Örkelljunga 
Beställare: Örkelljunga kommun 

Kungsskolan i centrala Örkelljunga har länge varit en skola för områdets högstadieelever och under de senaste åren har vi fått vara med och utveckla de befintliga lokalerna i olika etapper.  

Det fanns en önskan om en ökad flexibilitet så att både skolverksamhetens och fritidsgårdens aktiviteter kunde rymmas under samma tak. Resultatet blev en om- och tillbyggd vinterträdgård där den inflyttade fritidsgården huserar på kvällar och helger, och där utrymmet under dagen fungerar som uppehållsyta för eleverna. Då det är en plats med många ungdomar i rörelse har fokus legat på att skapa en hållbar, varm och trivsam miljö att vistas i.  

För att förbättra ljudmiljön, där trapphus och korridorer tidigare upplevdes som slamriga, föll valet på träpaneler i ek, som är uppsatta runt om i skolan. Dessa skapar en behaglig akustik och ger dessutom ett naturligt och lugnt uttryck. Skolans administrativa del har fått en mer effektiv planlösning vilket tillsammans med uppfräschade ytskikt och inredning bidrar till en bättre arbetsmiljö och ökad trivsel för personalen. 

Med en limiterad budget har vi omsorgsfullt arbetat med befintliga material och ytskikt där färgsättning och måleriarbete fått en betydelsefull roll. Även om arbetet sker i etapper är målet att skolan ska upplevas som en helhet där man känner sig hemma, oavsett om det är rast eller mattelektion.