Karin Petterssons Arkitektbyrå | Kvalitets- och Miljöarbete
22388
page-template-default,page,page-id-22388,ajax_fade,page_not_loaded,,select-theme-ver-3.4,vertical_menu_enabled,wpb-js-composer js-comp-ver-4.12.1,vc_responsive

KVALITETSARBETE
För att kunna tillhandahålla produkter och tjänster som svarar mot våra kunders krav har vi ett kvalitetsledningssystem som bygger på ISO 9001:2008.
Kvalitetspolicy:
För oss innebär kvalitet att genomföra uppdrag på ett sätt som uppfyller såväl kundens som våra egna krav på rätt kvalitet. Våra kunder ska känna sig trygga med att vi tillhandahåller produkter och tjänster i rätt tid och är professionellt utförda. Vår målsättning är att våra kunder och övriga medaktörer i byggprocessen ska vara nöjda med vårt arbete både vad gäller utformning, funktion, tidplaner och personligt bemötande.
Kvalitetssäkring av uppdragen säkerställer vi genom att följa särskilda rutiner i vårt kvalitetssystem och utveckla detta kontinuerligt.
Samtliga medarbetare är delaktiga i kvalitetsarbetet och ansvariga för att kvalitetspolicyn efterföljs.

MILJÖARBETE
Vårt miljöledningssystem bygger på ISO 14001.
Vi ska i våra kunduppdrag verka för att belastningen på natur och miljö begränsas så långt som möjligt.
Våra kunder ska uppfatta oss som proaktiva i miljöarbetet.
Vi har ett processorienterat arbetssätt där miljöarbetet pågår i den dagliga verksamheten.
Vid val av system och material ska hela kretsloppet projektets livslängd tas i beaktande. Miljön ska ses som en lika viktig faktor som funktion, kvalitet, estetik, ekonomi och arbetsmiljö.
Vi ska ständigt arbeta för att förbättra och utveckla vår kompetens inom miljöfrågor.