Ljungaskolan, Örkelljunga

Uppdragsår: 2023-pågående 
Typ: Utbildning, åk 4-6
Plats: Örkelljunga 
Beställare: Örkelljunga kommun och NCC

En modern och innovativ skolbyggnad, strategiskt placerad snett bakom den befintliga Kungsskolan i centrala Örkelljunga. Denna nya skola har projekterats med fokus på kvalitet och arkitektur, för att möta behoven av fler undervisningslokaler och ge elever och pedagoger moderna och ändamålsenliga lärmiljöer.

Den nya skolbyggnaden omfattar tre våningar och rymmer cirka 200 elever i årskurs 4–6, inklusive tillhörande utemiljöer. Med en total yta på cirka 3 400 kvadratmeter, fördelat på fyra hemvister samt fritidslokaler. Projektet genomförs som en totalentreprenad i partnering och har nu övergått i byggfas.

Utöver detta innehåller den nya skolan flexibla undervisningsytor, bibliotek, specialsalar för barn med särskilda behov samt ett centralkök och matsal för både Kungsskolans och Ljungaskolans elever. Många av ytorna är designade för att vara multifunktionella, exempelvis kan delar av matsalen användas för musikundervisning.

För att uppfylla höga hållbarhetskrav har skolbyggnaden projekterats och uppförs för att uppnå Miljöbyggnad Silver. Skolan platsgjuts med klimatförbättrad betong. Den lägre delen av byggnaden kommer att ha träfasad och sedumtak, medan den högre delen utförs med tegel samt solceller på taket.

De invändiga materialvalen är inspirerade av den omgivande naturen som ställs i kontrast mot den platsgjutna betongen. Längs trappan som löper mellan de olika våningsplanen har riktiga trästockar gjort avtryck i betongen, ett spännande spel mellan den råa betongen och naturens mjukare former.

Bygget startade i december 2023 och sommaren 2025 beräknas skolan stå klar. Det kommer definitivt bli en inspirerande och hållbar lärmiljö för framtidens elever i Örkelljunga där arkitektur, kvalitet och innovation varit ledorden.