LSS Söndrebalj, Ängelholm

Uppdragsår: 2021-pågående
Typ: LSS-boende
Plats: Hjärnarp
Beställare: AB Ängelholmslokaler / Byggmästar´n i Skåne AB

I Hjärnarp, omgiven av Hallandsåsens natursköna landskap, har vi på uppdrag av Ängelholmslokaler utformat ett nytt LSS-boende med totalt 12 lägenheter. Det första spadtaget för projektet togs i början av april 2023 och inflyttningen beräknas ske under hösten 2024.

Konceptet bakom de två volymerna syftar till att skapa två separata enheter som sammankopplas med en låg del med teknik som samnyttjas. Varje enhet rymmer 6 lägenheter fördelade på två olika våningsplan, vilket minskar korridorskänslan som ofta är kännetecknande för denna typ av bostäder. Att förstärka känslan av det är ett hem har varit viktigt genom hela projektet där vi lagt stort fokus på att skapa siktlinjer, utblickar mot omgivningen och en variation i rumsligheter. De gemensamma utrymmena för social interaktion centreras i byggnaden i anslutning till trappan, vilket skapar en naturlig mötesplats för de boende.

Skalan på byggnadsvolymen reduceras genom att kombinera två olika material: tegel och bandtäckt plåt. Den bandtäckta plåten sträcker sig ner från taket och ramar in fönstren på andra våningen. Den moderna, avskalade sadeltaksvolymen förstärks med ramar som följer husets form och skapar en yttre rumslighet på byggnadens gavlar.

För att skapa homogena volymer har antalet kulörer minimerats och rött tegel har kombinerats med tegelröd plåt och tegelröda detaljer. Den röda nyansen knyter an till omgivande bebyggelse samt fungerar som en komplementfärg till omgivande grönska. Under hösten smälter den röda volymen samman med Hallandsåsens färgskiftningar.

Hållbarhet är en av hörnstenarna i detta projekt, med materialval som säkerställer lång livslängd och minimalt underhåll. Vi strävar efter att skapa byggnader som åldras med värdighet och står emot tidens prövningar för många generationer framåt. Solceller har placerats på taken för att ytterligare minska byggnadens miljöpåverkan och bidra till en grönare framtid.