Munkalyckans förskola, Ängelholm

Uppdragsår: 2018
Typ: Utbildning
Plats: Munka-Ljungby, Ängelholms kommun
Beställare: AB Ängelholmslokaler

De senaste åren har ett nytt bostadsområde växt fram på det gamla jordgubbsfältet intill idrottsplatsen i Munka-Ljungby. I takt med att antal bostäder ökat har behovet av förskoleplatser växt och en ny förskola har fått ta form.

Munkalyckans förskola är en plats för lek och lärande, vilket återspeglas i husets arkitektur. Tegel i kombination med färgglada fasadskivor skapar ett lekfullt och hållbart uttryck. Fönster på olika höjder möjliggör utblickar för både barn och vuxna.

Förskolan är byggd i ett plan och rymmer 4 hemvister med plats för ca 80 barn. I den centrala delen av huset hittar man ett stort gemensamt torg där det finns gott om plats för lek och pedagogiska övningar men också utrymme för intag av de dagliga måltiderna. En upphöjd scen blir ett naturligt ställe för till t.ex teater, läshörna eller samlingsplats.

På hemvisterna hittar man rum för pedagogisk undervisning samt kreativt skapande. Här finns möjlighet till vila både inomhus och utomhus i det väderskyddade utesovet. Närheten mellan ute och inne genomsyrar hela förskolan och du ska aldrig ha långt till att springa ut och känna gräs eller sand mellan tårna.