Nu är Fredrik certifierad miljöbyggnadssamordnare

Efter ett par kurstillfällen genom SGBC (Sweden Green Building Council) är Fredrik Lindblom numera certifierad miljöbyggnadssamordnare. Eftersom vi tycker om miljön och vill värna om denna ser vi denna kunskap som oerhört viktig för att fortsätta utvecklas och komma på nya innovativa lösningar på Karin Petterssons Arkitektbyrå.

En certifierad miljöbyggnadssamordnare har kunskap att leda arbetet inom miljöbyggnad vid nyproduktion, ombyggnad eller vid befintligt bestånd.

Att ha denna kompetens internt gör att vi tidigt kan vara med och påverka projekt mot nya innovativa lösningar och bidra till ett mer hållbart samhälle. Fredriks nya kompetens bidrar även till kortare ledtider jämfört med utomstående miljöbyggnadssamordnare som måste sätta sig in i projektet.

Vilka fördelar finns det som beställare att certifiera sina projekt med miljöbyggnad?

  • Bättre byggnader och stadsdelar
  • Hållbarhetsfrågorna kommer med i hela processen
  • Möjligheter till gröna lån och finansiering
  • En tydlig kvalitetssäkring i projektet
  • Bygger förtroende för företagets varumärke
  • För att möta en ökad efterfrågan från hyresgäster och investerare
  • Mer effektiv drift och fördelaktigare driftskostnader

Är du intresserad av miljöbyggnad och vill diskutera ämnet vidare så tveka inte på att höra av er till Fredrik, kontaktuppgifter hittar ni under fliken kontakt.