Örnen 16, Örkelljunga

Uppdragsår: 2018 – 2022
Typ: Flerbostadshus
Plats: Örkelljunga
Beställare: Brännborn Fastigheter AB

I centrala Örkelljunga har vi hjälpt Brännborn Fastigheter AB med en ombyggnation och restaurering av en äldre fastighet längs Storgatan. Projektet omfattade två delar med olika uppdrag.

Den första fasen av projektet innebar en omvandling av en tidigare butikslokal till två moderna lägenheter. Utmaningen låg i att utforma genomtänkta och funktionella bostadsplanlösningar, som både ska uppfylla dagens boendekrav och vara välkomnande och praktiska att leva i.   

Den andra delen av vårt uppdrag innebar en omfattande fasadrenovering med ny puts och fönsterbyte på hela byggnaden. Detta blev en möjlighet att delvis återskapa och delvis omvandla fasaden, där tidigare skyltfönster behövde anpassas till de nya lägenheterna samtidigt som tidigare utbytta fönster kunde återfå ett tidigare utseende. Ett roligt uppdrag som både innebar lite detektivarbete bland gamla foton och ritningar, och kreativiteten att skapa en ny helhet i fasaduttrycket. Som nu möter behoven i ett hem i stället för i en butik, med fokus på en ombonad känsla och ett vackert ljusinsläpp. 

Även fasadernas färgsättning är noggrant bearbetad. Men när fokus på fönsterna varit att återskapa en förlorad karaktär, var byggnadens ljusgröna fasad något som både vi och fastighetsägaren gärna ville behålla, även om den inte var husets ursprungliga. Så utifrån den karaktäristiska gröna putsfasaden arbetade vi fram en delvis ny färgskala, med klassiskt mörkgröna fönster i kombination med svart och ek. En delvis ny färgskala för huset, men med välbekanta material och kombinationer. Som även fortsätter in i trapphuset. 

Ambitionen var att åter lyfta byggnadens karaktär på ett sätt som harmonierar med husets historiska utseende, vilket inkluderat allt från fasadutformning till färgsättning.