Privat villa

Uppdragsår: 2018-2021
Typ: Privat villa
Plats: Nordvästra Skåne

Att ta tillvara på den vackra plats som huset står på var utgångspunkten för husets utformning. Med en skyddande skogsdunge i bakkant och en öppen äng som övergår i havets blåa toner. Tomtens unika siktlinjer och utsikter över havet har varit avgörande för husets utformning och placering på tomten.

Arkitekturen är modern med ett avskalat formspråk. Mörkgrå skiffer i kombination med vit puts förstärker de raka formerna och husets rena volymer. Hur materialen samspelar och tillsammans skapar en vacker komposition har varit avgörande.

Direkt när man stiger innanför dörren får man en siktlinje ner mot ängen och havet. Siktlinjer och möjlighet till utblickar har varit viktiga delar i husets utformning. Stora glaspartier ger ständig kontakt mellan ute och inne och närvaron från skog och hav är stor. Att skapa sociala rum för samvaro och stort umgänge var utgångspunkten i den invändiga utformningen.

Vi har agerat bollplank genom hela processen, från skiss till färdigställande. Ett projekt där varenda detalj är väl genomtänkt, på såväl in- som utsida. De interiöra miljöerna har IMMI Design gjort ett enastående jobb med.