Privat villa

Uppdragsår: 2017–2020 
Typ: Privat villa 
Plats: Nordvästra Skåne 

Till en början skulle detta projekt vara en om- och tillbyggnad av ett hus på en tomt med ett oslagbart läge, med utsikt över havet i flera väderstreck. 2017 påbörjade vi vårt skissarbete som tog en annan väg när det konstaterades att de befintliga husen var i dåligt skick och behövde rivas. Stora bitar av de ursprungliga skisserna behölls men med några små justeringar till bygghandlingarna. Först vid årsskiftet 2019/2020 stod huset färdigt för inflytt.  

Med tanke på husets läge var siktlinjer och utblickar åt olika håll avgörande för husets utformning, att kunna sitta inne i huset och njuta av utsikten under hela året. Då man arbetade med två huskroppar blev länken mellan viktig för att skapa ett bra flöde på såväl botten- som ovanvåning.  

Att hitta rätt stil inom det traditionella krävde omsorg och resulterade i rena sadeltaksvolymer i vinkel. Husets volym i kombination med materialvalen med vit puts, natursten och röd träpanel gör att man får känslan av att huset alltid funnits där. Den röda träpanelen förstärks av den omgivande grönskan och de blåa tonerna från hav och himmel. Havet reflekteras i fönstren och ständigt påminns man om hur nära naturen är.