Privat villa

Uppdragsår: 2019-2021
Typ: Privat villa
Plats: Nordvästra Skåne

Denna smakfulla restaurering och återställandet av ett hus i Nordvästra Skåne är resultatet av ett fint samarbete mellan beställare, arkitekt och byggare!  

Vi kontaktades inför mäklarvisningen av detta enfamiljshus från 20-talet och utifrån de nya husägarnas idéer och visioner tog vi fram en komplett plan på hur det medfarna huset skulle kunna tillvaratas och återställas på bästa sätt. Huset ligger i en kulturellt värdefull miljö och under bygglovsprocessen fanns en fin och uppskattad dialog med kommunen i syfte att säkerställa att restaureringen uppfyllde allas önskemål.

Byggfirman Kristoffers Byggtjänst anlitades för att genomföra den omfattande renoveringen tillsammans med byggherren själv. Den vackra tegelfasaden fogades om och tidstypiska valv murades upp över de nya fönsteröppningarna, vilket har gett huset dess rätta karaktär tillsammans med en tilltalande färgsättning.  Även tidstypiskt smide och gatsten från Bohuslän förskönade helhetsuttrycket.

Dessa gemensamma ansträngningar resulterade i att huset vann Höganäs kommuns arkitekturpris för bästa om- och tillbyggnad år 2022.