Strövelstorps Skolas matsal, Ängelholm

Uppdragsår: 2017–2018
Typ: Utbildning
Plats: Ängelholm
Beställare: AB Ängelholmslokaler

I takt med att elevantalet på Strövelstorps skola ökade växte man ur den befintliga matsalen. Att bygga ut den befintliga matsalen var omöjligt på grund av dess läge och dessutom hade man behov av mer plats för undervisningslokaler. Resultatet blev en matsal i en ny fristående byggnad där ytorna kunde optimeras och köksdelen kunde förbättras utifrån nya behov och tillagningssätt.

Ramarna för den nya byggnadsvolymen sattes utifrån detaljplanens bestämmelser i kombination med befintliga skolbyggnader på fastigheten. Dess avskurna hörn med stora fönsterpartier bidrar till att matsalen öppnar upp sig mot skolgården och skapar visuell kontakt mellan eleverna ute på skolgården och de som äter lunch. Byggnadens form tillsammans med det sluttande landskapet skapar en tydlig riktning och tydliggör var entrén till matsalen är.
Ett samspel mellan det befintliga och det nya var en viktig del vid val av material och kulörer. Den gula kulören är hämtad från de befintliga skolbyggnaderna och skapar en vacker kontrast till det mörka teglet. Att använda sig av tegel knyter samman skolans arkitektur samtidigt som kulören och formspråket avslöjar att den nya matsalen och de befintliga byggnaderna är från olika tidsepoker.

Den generösa takhöjden i kombination med stora fönsterpartier ger fantastisk rymd i den nya byggnadsvolymen. En välarbetad planlösning gör att det ryms två matsalar i en volym vilket innebär att matsalens funktion kan anpassas efter olika behov vid olika tidpunkter under dagen.

Genomarbetade detaljer i gedigna, naturliga material togs fram för att optimera och skapa en hållbar miljö för framtida generationer. Platsbyggda bänkar i kombination med väggar klädda med ribbor av ek i varierande storlek designades för att hantera akustiken som ofta är påtaglig i denna typ av miljö. I kapprummet designades skivor med krokar som möjliggör för elever och lärare att hänga av jackan.