Timmermannen, Eslöv

Uppdragsår: 2013–2016
Typ: Bostäder
Plats: Eslöv
Beställare: Skansporten Fastighetsförvaltning AB

Ett stenkast från Stora Torg i Eslöv ligger kvarteret Timmermannen. Ett nytt stadskvarter innehållande ett av Eslövs högsta hus. Ett komplext projekt då detaljplanen skräddarsytts efter ett ej realiserat bostadsprojekt. 

Projektets vision var att skapa ett bostadshus som förstärker det offentliga gaturummet och som bidrar till ökad social hållbarhet. En stor del av gestaltningen har varit att skapa attraktiva mellanrum utanför den egna bostaden. Lägre gårdshus sammankopplar de två punkthusen kring en gemensam innergård – en naturlig mötesplats för de boende. 

Kvarterets arkitektur kännetecknas av uppbrutna fasader med tegel i olika ljusa nyanser. Teglets variation i kombination med skiftande fasadliv ger en varierad arkitektur och bryter ner den stora skalan på husen. 

Hög standard, ljusa och rymliga boendemiljöer. Den stora variationen i lägenheternas planlösningar ger många lägenhetstyper med olika kvaliteter.