Åstorps kommunhus, Åstorp

Uppdragsår: 2018
Typ: Kontor
Plats: Åstorp
Beställare: Björnekulla Fastighets AB

I takt med att Åstorps kommun växer kände kommunen ett ökat behov av att utöka antalet arbetsplatser och förbättra arbetsmiljön för de anställda inom kommunen. Att anpassa och bygga ut det befintliga kommunhuset ansågs efter utredningar svårt och ohållbart.

Vårt arbete blev därför att undersöka möjligheten att bygga ett nytt kommunhus på andra sidan stationsområdet, på Björnekulla Ås. En utredningsskiss togs fram och en fasadidé presenterades för att visa hur det nya kommunhuset skulle kunna se ut. Entrén placerades mot den framtida bron för cyklister och gående och accentuerades med dubbel takhöjd och stora fönsterpartier. Med utskjutande volymer skapas en variation till en lång fasad mot järnvägsspåret.