Kv Nyponrosen, Helsingborg

Uppdragsår: 2019-2020
Typ: Flerbostadshus, punkthus
Plats: Helsingborg
Beställare: Byggmästar´n i Skåne AB / K-Fastigheter AB

Kv Nyponrosen är ett förtätningsprojekt vi hjälpt fastighetsägaren K-Fastigheter AB med, i området Rosengården i Helsingborg. I det lokala centret fanns det flera befintliga verksamheter såsom en matbutik, pizzeria och frisörsalong. En tidig ambition med projektet var att bevara och integrera områdets befintliga verksamheter i och tillsammans med de nya byggnaderna.

Det ljusare punkthusets färgsättning och utformning är avsiktligt anpassade för att komplettera och smälta samman med det angränsande befintliga huset. Sockelvåningen, som är särskilt utformad för att spegla det intilliggande byggnadens estetik, bidrar till en visuell samhörighet och skapar en mjuk övergång mellan det gamla och det nya.

Det röda huset framstår som ett markant utropstecken i området, med dess djärva och utstickande röda kulör som bryter av mot omgivningen! Trots sin framträdande färg, behåller byggnaden ändå en känsla av sammanhang då arkitekturen upprepar sig mellan de två punkthusen.

Flerbostadshusen bidrar till en spännande kontrast i stadsbilden och visar hur ett förtätningsprojekt både kan bidra till fler bostäder samt att berika ett område med respekt för det som redan finns.