Entré, Malmö

Uppdragsår: 2020-2023
Typ: Kontor
Plats: Malmö
Beställare: Peab Sverige AB

Projektet vid Malmös norra infart, där torghuset är en del av Entré-fastigheterna, är ett exempel på hur modern arkitektur och stadsplanering kan bidra till att omvandla och revitalisera stadsdelar. Ambitionen med detta projekt var att förvandla en tidigare galleriabyggnad till ett levande och funktionellt kvarter som välkomnar olika typer av verksamheter, såsom kontor, samhällsservice, vårdcentral och restauranger. Denna omvandling innebar inte bara en förändring av byggnadens användning utan också en fysisk omgestaltning för att skapa mer ändamålsenliga och tillgängliga lokaler.

Genom att öppna upp fasaderna mot Ringgatan och Fredsgatan med nya fönsterpartier, och byta ut delar av den tidigare tegelfasaden mot fasadskivor i högtryckslaminat, har man lyckats skapa en större känsla av öppenhet och samhörighet mellan byggnaden och dess omgivning. Denna designstrategi syftar till att förbättra dagsljusinsläpp och arbetsmiljö för de som befinner sig inuti byggnaden, samtidigt som den bidrar till en mer inbjudande och trygg gatubild.

Projektet framhäver vikten av nära samarbeten mellan olika aktörer, i detta fall mellan byggföretaget PEAB, fastighetsägaren Trianon, och deras hyresgäster, för att uppnå en framgångsrik och hållbar omvandling. Det är ett exempel på hur arkitektur och stadsplanering kan spela en central roll i att skapa mer levande, mångsidiga och inkluderande stadsrum som gynnar både individer och samhället i stort.