Hjärnarps Förskola, Ängelholm

Uppdragsår: 2011–2014
Typ: Utbildning
Plats: Hjärnarp, Ängelholms kommun
Beställare: Munka-Ljungbybyggen / AB Ängelholmslokaler

Vid foten av Hallandsåsen ligger Hjärnarps förskola, där arkitektur och design har förenats med pedagogik och lek. Vi har arbetat med projektet från de första skisserna till färdiga bygghandlingar, vilket har resulterat i en älskad och uppskattad byggnad som står sig starkt trots att den närmar sig sitt första decennium.

Hjärnarps förskola kännetecknas av en variationsrik och kreativ användning av material och färg. Hållbart tegel kombineras med fasadskivor i olika nyanser, vilket tillsammans skapar en fantasifull och varierad fasad. Arkitekturens syfte var att skapa trivsamma och inspirerande miljöer för både barn och vuxna.

Under designprocessen var det viktigt för oss att involvera verksamheten, vilket resulterade i en förskola som tillgodoser deras specifika behov. Lekfullhet och utblickar var centrala aspekter i utformningen, vilket ger barnen möjlighet att utforska och utvecklas i en stimulerande miljö där endast fantasin sätter gränser.

Hjärnarps förskola är ett exempel på hur arkitektur och design kan skapa en väl genomtänkt och ändamålsenlig miljö för lärande och utveckling, där pedagogik och lek går hand i hand.