Kungsörnen och Knoppen, Helsingborg

Uppdragsår: 2018–2022
Typ: Bostäder
Plats: Högasten, Helsingborg
Beställare: NCC AB / Helsingborgshem AB

Med en vision att påverka byggbranschen mot ett mer klimatsmart byggande växte detta pilotprojekt fram hos Helsingborgshem AB. Målet för Helsingborgshem var att i upphandlingen hitta en aktör som både hade en tydlig strategi för minskad klimatpåverkan och ett kostnadseffektivt erbjudande. Fokus har varit att hitta smarta system som ger mindre koldioxidutsläpp och hitta lösningar för förnybar energi men utan att tumma på den sociala hållbarheten och skapandet av goda livsmiljöer.

De två åttavåningshusen rymmer 59 ljusa och inbjudande två- och trerumslägenheter med funktionella och varierande planlösningar som tillgodoser olika behov. Samtliga lägenheter har rymliga balkonger och med husens höjd och placering möjliggörs vackra utblickar över både Öresund och omnejden. På markplan finns en stor tvättstuga i varje hus samt två affärslokaler som möjliggör till möten mellan människor och utbyte av sociala interaktioner.

Tvåvåningshusen har vardera fyra lägenheter bestående av tre- och fyrarumslägenheter. Lägenheterna på markplan har trädgård med uteplats medan de övriga har balkong.

Alla fyra husen byggs med hög miljöprofil och kommer bland annat att utrustas med sedumtak och solcellsanläggning. Fasaderna är utsmyckade med tegel i olika nyanser och tillsammans med spännande tegeldetaljer i form av utskjutande tegel och varierande mönstermurning tillförser byggnaderna ett arkitektoniskt värde för kvarteret. Tegel är inte bara vackert utan också ett hållbart, naturligt och tåligt material som kräver minimalt underhåll. Teglets kvalitéer gör att de fyra byggnaderna kommer stå sig vackert i tiden, nu och flera generationer fram.